Get lost in Valletta and Mdina / Malta trip

Hi,

What I prepared for you today is a lot of photos. I'd like you to feel the spirit of Malta. It's hard to show you everything in one post. Probably I'd bore you to the death. That's why I've decided to divide it into 2 separate posts. 

Przygotowałam dla Was dzisiaj dużo zdjęć. Chciałabym, abyście poczuli ducha Malty. Ciężko jest pokazać Wam wszystko w jednym poście. Prawdopodobnie zanudziłabym Was na śmierć. Dlatego też zdecydowałam się podzielić to na 2 osobne posty.  


Valletta and surroundings

Malta is a small country. If you're going for one week holidays, you'll be able to explore the whole island, I assure you. I need to be honest with you, we didn't prepare sightseeing's schedule in detail. But, I had a list of spots I want to see. I usually look for inspirations on Instagram and blogs. Basically, three-quarters of my list were based on Instagram findings.
We decided to spend two first days more calmly. We were visiting places near us such as: Valletta, Mdina, St. Julian's, Sliema and Paceville. We wanted to familiarize with public transport and plan further trips closely. Trust me, Malta is full of surprises, beautiful views and kind people.

Malta jest małym krajem. Jeśli wybieracie się na tygodniowy urlop, będziecie w stanie zwiedzić całą wyspę, zapewniam Was. Muszę być z Wami szczera - nie przygotowaliśmy programu zwiedzania szczegółowo. Jednak miałam listę miejsc, które chcę zobaczyć. Zwykle szukam inspiracji na Instagramie lub blogach. W zasadzie, trzy czwarte listy były stworzone na podstawie znalezisk na Instagramie. 
Zdecydowaliśmy się spędzić pierwsze dwa dni spokojniej. Zwiedzaliśmy miejsca niedaleko nas: Valletta, Mdina, St. Julian's, Sliema i Paceville. Chcieliśmy się zaznajmić z transportem publicznym i zaplanować dalsze wycieczki szczegółowo. Zaufajcie mi, Malta jest pełna niespodzianek, pięknych widoków i uprzejmych ludzi.


 Upper Barrakka Gardens. You may see the view from there below.

Breathtaking, isn't it?
I'm mad about architecture in Malta. 

 What I've noticed so far - you'll see a lot of churches there. This one was in our neighborhood. 

 We found this while we were walking in the hood. In the end it turned out to be a park designed for cats. There are lot of homeless cats.

It's a spot where you can meet a lot people swimming and sunbathing. Still, the best beaches are further from the biggest cities. Mdina - beloved city

Mdina is a city that stole my heart. Even though it's small, it has its charm. The city remains fortress. It's amazing that people actually live there. While you're in Mdina, it's worth to see surroundings and monuments like Rotunda of Mosta, San Anton Palace, St. Paul's Catacombs or San Anton Gardens. You won't see many tourists outside of Mdina. Thanks to that, you have a real chance to take a lot of photos without random people in the background.

Mdina jest miastem, które skradło moje serce. Mimo, że jest to małe miasto, ma swój czar. Miasto przypomina fortecę. To wspaniałe, że ludzie tam mieszkają. Podczas pobytu w Mdinie, warto zobaczyć okolice i zabytki jak Rotunda of Mosta, San Anton Palace, St. Paul's Catacombs lub San Anton Gardens. Nie zobaczysz wielu turystów poza Mdiną. Dzięki temu masz prawdziwą szansę zrobić wiele zdjęć bez przypadkowych ludzi w tle. 


St. Paul's Cathedral in Mdina

 Told you - I'm crazy about maltase design 

That's what I told you about Mdina. It remains fortress.  This picture was taken on our way to St. Paul's Catacombs. If you go to Rabat, you'll find one of the best bakeries with maltese specials. 
I don't want to be devoted to one subject and spam you about Malta. Would you like to see a post with practical tips when traveling to Malta?

Nie chcę być monotematyczna i spamować Wam o Malcie. Chcielibyście zobaczyć post z praktycznymi wskazówki?Brak komentarzy